Zasady Rankingu

Jak powstał ten ranking?

Ranking firm został stworzony dzięki opiniom użytkowników mediów społecznościowych takich jak: Facebook, Google, Panorama Firm. Opiera się on na wiarygodnych opiniach, które pozostawili w sieci użytkownicy. Dzięki specjalnemu algorytmowi jesteśmy w stanie sprawdzić, która z firm cieszy się największym zaufaniem.

1. Pobieramy opinie na temat firm, które są zebrane z następujących stron:

logo Facebooka logo Google logo Panorama Firm

2. Dla każdej z tych stron zostaje wyliczona średnia ważona. Jest ona liczona według wzoru:

sr_wazona
 • H - współczynnik wiarygodności
 • X - podstawa logarytmu

3. Oceny cząstkowe (oceny dla portali) zostają porządkowane poprzez ich liniową transformację wg wzoru:

sr_arytmetyczna_znormalizowana_v2

4. Obliczona zostaje ocena końcowa wg wzoru:

sr_arytmetyczna

5. Otrzymany wynik jest porządkowany do przedziału [1,10] przez liniową transformację oceny końcowej wg wzoru:

sr_arytmetyczna_znormalizowana
 • OK_MAX - maksymalna ocena końcowa uzyskana w rankingu
 • OK_MIN - minimanlna ocena końcowa uzyskana w rankingu
 • N_MAX - przyjęta nowa maksymalna wartość (10)
 • N_MIN - przyjęta nowa minimalna wartość (1)

Przyjęte wartości:

 • H - 1.1
 • X - 10
 • WAGA GOOGLE - 3
 • WAGA FACEBOOK - 1
 • WAGA PANORAMA FIRM - 1
 • WYMAGANA LICZBA OCEN DO WIARYGODNOŚCI GOOGLE - 150
 • WYMAGANA LICZBA OCEN DO WIARYGODNOŚCI FACEBOOK - 100
 • WYMAGANA LICZBA OCEN DO WIARYGODNOŚCI PANORAMA FIRM - 10